Qualia- via


obrazok1

Qualia je osobný rozmer skúsenosti, iba čiastočne popísateľný a v plnom rozsahu nezdieľateľný osobný pocit kvality vnemu. Je to vzťah mozgu a vedomia. Jedinečné osobné vnímanie. Pre každého z nás špecifický, iba nám vlastný osobný pocit sýtosti farieb, vôní, chutí, tónov, dotykov…

Via je cesta.

Qualia-via je cesta jedinečnej osobnej skúsenosti. Návrat k prirodzenosti a človečine. K oslobodeniu vlastnej hodnoty, jej uvedomeniu a prejaveniu jedinečných kvalít.

Spoločnosť Qualia-via som zriadila s cieľom zdieľať nové poznatky o fyzickom i duševnom zdraví. Šíriť nástroje ako si každý človek môže pomôcť sám,  ako sa cez sebauvedomovanie dostať do rovnováhy a ako oslobodiť svoj jedinečný prejav vlastnej prirodzenosti.

Život je cesta zo známeho do neznáma. Vývoj je cesta z poznaného do nepoznaného.
Sloboda je dovoliť si cítiť a vedome prežívať každý okamih ako to neznáme, zatiaľ nepoznané.