Cvičením k radosti

Praktický workshop jednoduchých pohybových aktivít, ktorými dávame sebe šancu:

  • Spoznávať seba uvedomovaním sa v tele
  • Postaviť sa na svoje miesto a cítiť svoj priestor
  • Rozpomenúť si na zdroj svojej vôle
  • Pohybovať sa vo svojom prirodzenom rytme
  • Rozumieť jazyku tela a povedať ÁNO múdrosti v tele
  • Objaviť svoj zdroj radosti
  • Naučiť mozog myslieť optimisticky
  • Ukotviť sa v osi svojho tela a užívať si stabilitu
  • Vedome naplniť svoj priestor aktivitami, ktoré napĺňajú radosťou

Jednotlivé telesné aktivity postupne prehĺbia sebauvedomovanie sa. Ich cieľom je oslobodiť sa a rozpomenúť si, ako myslieť, cítiť a žiť v harmónii s rytmom svojej vlastnej prirodzenosti. Nové zážitky a nástroje otvoria bránu pocitom šťastia a radosti, optimistickejšiemu životnému postoju a psychickej odolnosti. To všetko so zámerom, aby sme pochopili, že cvičiť môžeme kdekoľvek a kedykoľvek. Už nemusíme čakať, kým pôjdeme niekam cvičiť. Každý pohyb či „nepohyb“ môže byť časom na cvičenie a oslobodzovanie sa. Dokonca počas práce za počítačom, či pri umývaní riadu si zacvičíme.

Naše telo nám pomáha zvládať životné situácie, rásť a vyvíjať sa. Poskytuje nám nekonečné možnosti spoznávania seba, svojho života, vnútorného bohatstva a krásy. Dovoľme si ich užívať pre seba a zdieľať s okolím. Dovoľme si žiť svoju jedinečnosť v ľahkosti a radosti.

Pri výbere aktivít vychádzam z poznania kraniosakrálnej terapie a prirodzenej pulzácie rytmov v tele, Psychomotorického sytému 3 tiel Nieka Brouwa, viscerálnej osteopatie, bioenergetických cvičení či rôznych prístupov somatoemecionálneho zharmonizovania a predovšetkým z vlastných skúseností, osobných i z terapeutickej praxe.

Kedy: každý štvrtok 18:00 – 19:00
Kde:
 Harmónia lúka, Modra
Cena: 10€/h

V prípade záujmu ma kontaktuje TU