Príďte sa naučiť techniku rýchlej koherencie programu Heartmath „Od vyčerpanosti k obnove!“

Lektorka: Ing. Mária Turiničová – HeartMath Certified Practitioner

Nášmu telu je jedno či máme malý alebo veľký stres, či sme mali nepríjemný telefonát, máme nápor strachu alebo sme v časovom tlaku. Reakcia je vždy rovnaká – spustí sa kaskáda tisícok biochemických reakcií a do pár minút stresový hormón kortizol zaplaví naše telo.
Čo s tým môžeme urobiť? Zvýšiť variabilitu srdcovej činnosti a urobiť ju koherentnou!

Technika rýchlej koherencie je najúčinejší nástroj, ako zastaviť stres v momente, keď nastane. Nečakajte na večerný beh, cvičenie, oddych, víkend alebo dovolenku. Vyčerpanosť tiež nečaká. Mení sa na chorobu až do momentu, kým sa v tele spustí obnova.

pristroj emWave

Počas prednášky si môžete vyskúšať ako sa vám darí dosiahnuť koherentný stav na prístroji emWave.

Celkovú mieru vášho stresu a zaťaženia organizmu vám radi zmeriame na prístroji KARDiVAR v našej ambulancii.

Koherentná variabilita srdcového rytmu

Túto jednoduchú a účinnú metódu rozvíja vedecký tím HeartMath Inštitútu v Kalifornii. Keď sme v strese naše systémy sú nesynchrónne, variabilita srdcového rytmu je chaotická a naruší sa činnosť nervového aj hormonálneho systému. Koherencia je stav znovu zosúladenia, a prináša nám okrem pocitu úľavy aj odolnosť, pružnosť, tvorivosť a mentálnu jasnosť.

Regenerujúce emócie ako vďačnosť a láskavosť

Vyčerpávajúce emócie ako frustrácia a hnev