Interaktívne kranio – bioenergetika

Víkendový seminár určený pre absolventov Kraniosakrálnej terapie min. úrovne I.
Precítenie a uvedomenie jednotlivých obranných bioenergetických štruktúr, ako s nimi komunikovať a pracovať.

 

Lektor kurzů:

Cena:   2200,- Kč (nevratná záloha 800,-Kč)
  85,- € (nevratná záloha 30,-€
Kedy:   6 – 7.2.2021
Viac info na Via Vitalis