Interaktívne kranio – hrudník 2.

Víkendový seminár určený pre absolventov Kraniosakrálnej terapie min. úrovne I.

Hrudník 2.

  • Fascie krku,
  • Priedušky, pľúca, srdce, brzlík, štítna žľaza
  • Cvičenie na zvedomenie a uvoľnenie jednotlivých častí hrudníku

Lektor kurzů:

Cena:   2200,- Kč (nevratná záloha 800,-Kč)
  85,- € (nevratná záloha 30,-€)
Viac info na Via Vitalis