Interaktívne kranio – unwinding

Víkendový seminár určený pre absolventov Kraniosakrálnej terapie min. úrovne II.
Zdieľanie skúseností a rozšírenie techniky unwinding končatín a ich častí, hlavy a ošetrenie 5 terapeutmi.

Lektor kurzů:

Cena:   2200,- Kč (nevratná záloha 800,-Kč)
  85,- € (nevratná záloha 30,-€)
Viac info na Via Vitalis