Bioenergetika

V spolupráci so školou Via Vitalis vediem v Brne workshop Bioenergetika zameraný na precítenie jednotlivých obranných bioenergetických štruktúr a uvedomenie si, že nás vlastne vôbec nechránia. Rozpoznanie rozdielu medzi zranením a ublížením.

Prihlásiť sa môžete priamo Jarke Rinchenbachovej alebo turinicovamajka@gmail.com.

Viac info

Miesto konania: Zlatý Klíček, Jaselská 8, Brno

Čas: 12.-13.11.2022 (sobota 10-18  nedeľa 9-16)

Cena:  90,- € / 2550CZK (nevratná záloha 30,-€ / 800CZK)