Prirodzeným pohybom k radosti a spokojnosti

Praktický workshop jednoduchých pohybových aktivít, ktorými dávame sebe šancu:

  • Spoznávať seba uvedomovaním sa v tele
  • Postaviť sa na svoje miesto a cítiť svoj priestor
  • Rozpomenúť si na zdroj svojej vôle
  • Pohybovať sa vo svojom prirodzenom rytme
  • Rozumieť jazyku tela a povedať ÁNO múdrosti v tele
  • Vedome naplniť svoj priestor aktivitami, ktoré nás napĺňajú radosťou a spokojnosťou

Jednotlivé telesné aktivity postupne prehlbujú naše sebauvedomovanie sa. Ich cieľom je oslobodiť sa a rozpomenúť si, ako myslieť, cítiť a žiť v harmónii s rytmom svojej vlastnej prirodzenosti.

Naše telo nám pomáha zvládať životné situácie, rásť a vyvíjať sa. Poskytuje nám nekonečné možnosti spoznávania seba, svojho života, vnútorného bohatstva a krásy. Dovoľme si ich užívať pre seba a zdieľať s okolím. Dovoľme si žiť svoju jedinečnosť.

Pri výbere aktivít vychádzam z poznania kraniosakrálnej terapie, viscerálnej osteopatie, Psychomotorického sytému 3 tiel Nieka Brouwa, bioenergetických cvičení či rôznych prístupov somatoemecionálneho zharmonizovania a predovšetkým z vlastných skúseností, osobných i z terapeutickej praxe.

Na vzájomné zdieľanie sa teší
Mária Turiničová  www.qualia-via.sk  turinicovamajka@gmail.com tel.: +421 907 773738

Kedy: 9.2.2019 Sobota 9:00 – 17:00
Kde: Košice, Alejová 5, 3. poschodie
Cena: 65€ (50€ pre onkologických pacientov)

Bližšie info a prihlášky: Oáza zdravia, n.o.
Zuzana Nemešová  z.nemesova@gmail.com tel.: +421 903 902976
Helena Kukurová  kukurova.helena@gmail.com tel.: +421 907 929238