Psychomotorický systém troch tiel Dr. Nieka Brouwa – víkendový workshop I

Vydajte sa na cestu zo známeho do neznámeho: POZNAJTE, KTO STE a ČO JE VAŠE

Prebudenie vnútorných síl, o ktorých vôbec neviete cez telesné cvičenia… žiadne neuchopiteľné afirmácie, vizualizácie… cvičíte a ste tam…

Je krásne vedieť, kto som, aké je moje poslanie a kde pre jeho naplnenie vziať podporu a energiu. Cez jednoduché telesné cvičenia znovu objavíte svoju prapôvodnú energiu – zdroj s ktorým ste sa narodili. To prináša úľavu, pocit sily a energie, istotu, že všetko je v poriadku… už nemusíte hrať žiadne role, abyste sa zapáčili okoliu. Ste jedineční, slobodní a to je jediný stav, v ktorom sa môžete naplno prejaviť, žiariť a spokojne plynúť… Práve o tom je „Psychomotorický systém troch tiel podľa Dr. Nieka Brouwa“.
Výchovou nám byla odebrána příležitost zažít a rozvíjet své vlastní pocity. Místo toho jsme přijali množství podvědomých reakčních vzorců, které omezují naši přirozenost.
Když znova začneme pozorovat sami sebe bez předsudků, můžeme se naučit rozlišovat to, co je nám vlastní a co jsme získali z venku.
Toto uvědomění nám poskytne pocit svobody a možnost svobodně volit, co si myslet a jak konat.

Cílem cvičení je uvědomování si překážek, které brání našemu vnitřnímu probuzení a získání vlastní zkušenosti vyladění fyzického těla, jako hudebního nástroje našeho života.

Práve o tom bude nová séria cvičení.

 

Prihlásiť sa môžete u Simony Mašlániovej   0907 699 434   simona.maslaniova@gmail.com