Psychospirituálny systém troch tiel Dr. Nieka Brouwa – prebudenie mentálnej, emocionálnej a spirituálnej časti vašej bytosti

Prečo stále toľko myslíme, keď môžeme vždy tak dobre pociťovať?

Je krásne vedieť, kto som, aké je moje poslanie a kde pre jeho naplnenie vziať podporu a energiu. Cez jednoduché telesné cvičenia znovu objavíte svoju prapôvodnú energiu – zdroj , s ktorým ste sa narodili.

To prináša úľavu, pocit sily a energie, istotu, že všetko je v poriadku… už nemusíte hrať žiadne role, aby ste sa zapáčili okoliu. Ste jedineční, slobodní a to je jediný stav, v ktorom sa môžete naplno prejaviť, žiariť a spokojne plynúť……

Prebudenie síl, o ktorých vôbec neviete, cez telesné cvičenia. Práve o tom je „Psychomotorický systém troch tiel ( mentálny, duševný a spirituálny ) podľa Dr. Nieka Brouwa“.

 

Víkendový workshop 10-11.6. 2017

Sobota : 10:00 – 19:00 ( prestávka na obed )
Nedeľa : 10:00 – 17:00 ( prestávka na obed )

Lektorka Mária Turiničová

 

Poznajme, čo je naše

Výchovou nám bola zobraná príležitosť zažívať a rozvíjať svoje vlastné pocity. Namiesto toho sme prijali množstvo podvedomých reakčných vzorcov, ktoré obmedzujú našu prirodzenosť. Keď znova začneme sami seba bez predsudkov pozorovať, môžeme sa naučiť rozlišovať to, čo je nám vlastné a čo sme získali zvonku. Toto uvedomenie nám poskytne pocit slobody a možnosť slobodne voliť, čo si myslieť a ako konať.

Počas workshopu si uvedomíte prekážky, ktoré bránia vnútornému prebudeniu sa. Získate osobnú skúsenosť vyladenia fyzického tela, ako hudobného nástroja nášho života. A to všetko prostredníctvom jednoduchého vedomého fyzického cvičenia.

Dr. Niek Brouw: je lekár, liečiteľ, autor a učiteľ. Už viac ako 40 rokov skúma a ďalej rozvíja metódu diagnostikovania akejkoľvek našej nerovnováhy a jednoduché cvičenia obnovenia rovnováhy.

Ak sme v rovnováhe, bez porúch alebo obmedzení, dokážeme slobodne a kreatívne fungovať. Nerovnováha sa prejavuje ako choroba na úrovni tela, duše alebo ako nevhodné správanie, nefunkčnosť v práci, v rodine, vo vzťahu s okolím či vonkajším svetom.

Mária Turiničová |cvičení podle Nieka Browa

Lektorka, Mária Turničová: vyštudovala STU, Environmentalistiku a učila na Prírodovedeckej fakulte. Pracovala v Centre prevencie a riešenia konfliktov ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka. Materská dovolonka v roku 2002 jej otvorila priestor pre ďalšie štúdium a nasmerovala kroky k zdravému životnému štýlu. Ako konateľka a spoluzakladateľka pôsobila v Planeta FOOD. Koníčky sa jej stali vášňou a prácou. Pracuje s alternatívnymi metódami uzdravenia. Kraniosakrálnu terapiu, Spinework, Arvigo, Therapy Maya Abdominal massage etablovala v škole celoživotného vzdelania Via Vitalis v Brne. V roku 2015 založila spoločnosť Qualia-via, zameranú na šírenie nových poznatkov o zdraví a nástrojov, ako si môže každý pomôcť sám cez uvedomenie, vlastné konanie i sebanaplnenie.

psychologie vnitřního probuzení

Cena víkendového workshopu : 129,- Eur

Miesto konania workshopu : RAJFitness
Námestie Čsl. armády 76
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1.poschodíe (nad Textilhouse)

Na kurz sa môžete prihlásiť do 10.5.2017 zaslaním mailu na adresu : simona.maslaniova@gmail.com s údajmi:

– Názov kurzu
– Meno a priezvisko
– Váš email
– Vaše telefónne číslo
alebo telefonicky na tel.čísle : 0907699434, Simona Mašlániová

 

Psychomotorický systém tří těl