Workshop 3: Pôrod a vývoj troch tiel po narodení

Vedie: Giorgos Makris, Grécko
Prebieha formou predĺženého víkendu v penzióne Harmónia; Modra, Slovensko
Cena: 183 Euro bez ubytovania a stravy

Je krásne vedieť, kto som, aké je moje poslanie a kde pre jeho naplnenie vziať podporu a energiu. Cez jednoduché telesné cvičenia znovu objavíte svoju prapôvodnú energiu – zdroj s ktorým ste sa narodili. To prináša úľavu, pocit sily a energie, istotu, že všetko je v poriadku… už nemusíte hrať žiadne role, abyste sa zapáčili okoliu. Ste jedineční, slobodní a to je jediný stav, v ktorom sa môžete naplno prejaviť, žiariť a spokojne plynúť… Práve o tom je „Psychomotorický systém troch tiel podľa Dr. Nieka Brouwa“.

Výchovou nám bola zobraná príležitosť zažívať a rozvíjať svoje vlastné pocity. Namiesto toho sme prijali množstvo podvedomých reakčných vzorcov, ktoré obmedzujú našu prirodzenosť.
Keď znova začneme sami seba bez predsudkov pozorovať, môžeme sa naučiť rozlišovať to, čo je nám vlastné a čo sme získali zvonku.
Toto uvedomenie nám poskytne pocit slobody a možnosť slobodne voliť, čo si myslieť a ako konať.

Prostredníctvom cvičení si uvedomujeme prekážky, ktoré bránia nášmu vnútornému prebudeniu a získavame vlastnú skúsenosť vyladenia fyzického tela, ako hudobného nástroja nášho života.