Individuálne konzultácie:

Harmónia 3211, Modra

Brno: Zlatý Klíček, Jaselská 8