Dátum/časudalosť
12/08/2022 - 14/08/2022
17:00 - 16:00
Vzťahy, partnerstvo, rodina
Penzión Harmónia, Harmónia, Modra Slovensko
28/09/2022 - 02/10/2022
9:00 - 18:00
Kraniosakrálna terapia - druhý stupeň
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
29/10/2022
13:00 - 19:00
Spoznaj kvality panvového dna - ženská skupina
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
30/10/2022
13:00 - 18:00
Spoznaj kvality panvového dna - mužská skupina
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
16/11/2022 - 20/11/2022
9:00 - 18:00
Kraniosakrálna terapia - tretí stupeň
Modra-Harmónia, Modra Slovensko