Dátum/časudalosť
04/06/2022 - 05/06/2022
10:00 - 16:00
Nadstavba pre praktikantov - Bioenergetika
Zlatý Klíček, Brno Česko
11/06/2022
12:00 - 17:30
Spoznaj kvality panvového dna - mužská skupina
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
12/06/2022
13:00 - 19:00
Spoznaj kvality panvového dna - ženská skupina
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
12/08/2022 - 14/08/2022
17:00 - 16:00
Vzťahy, partnerstvo, rodina
Penzión Harmónia, Harmónia, Modra Slovensko
28/09/2022 - 02/10/2022
9:00 - 18:00
Kraniosakrálna terapia - druhý stupeň
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
16/11/2022 - 20/11/2022
9:00 - 18:00
Kraniosakrálna terapia - tretí stupeň
Modra-Harmónia, Modra Slovensko