Dátum/časudalosť
30/05/2020
13:00 - 19:00
Spoznaj kvality panvového dna - mužská skupina
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
31/05/2020
13:00 - 19:00
Spoznaj kvality panvového dna - ženská skupina
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
27/06/2020
9:30 - 17:00
Spoznaj kvality panvového dna
Kultúrno-spoločenské centrum, Košice Slovenská republika
11/07/2020 - 16/07/2020
10:00 - 17:00
Kraniosakrálna terapia - výcvik
Štepánov nad Svratkou, Štepánov nad Svratkou
14/08/2020 - 16/08/2020
18:00 - 16:00
Vzťahy, partnerstvo, rodina
Štepánov nad Svratkou, Štepánov nad Svratkou
19/09/2020 - 20/09/2020
10:00 - 16:00
Interaktívne kranio - bioenergetika
Zlatý Klíček, Brno Česko
29/09/2020 - 04/10/2020
10:00 - 17:00
Kraniosakrálna terapia - výcvik - druhá úroveň
Zlatý Klíček, Brno Česko
09/10/2020 - 11/10/2020
18:00 - 17:00
Cesta zo známeho do neznámeho, workshop 9
Chata pod Hviezdami, Modra Slovensko
20/11/2020 - 22/11/2020
18:00 - 17:00
Cesta zo známeho do neznámeho, workshop 5
Chata pod Hviezdami, Modra Slovensko