Dátum/časudalosť
02/07/2021 - 06/07/2021
9:00 - 18:00
Kraniosakrálna terapia - výcvik
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
13/08/2021 - 15/08/2021
18:00 - 16:00
Vzťahy, partnerstvo, rodina
Štepánov nad Svratkou, Štepánov nad Svratkou