Dátum/časudalosť
29/11/2019
12:00 - 18:00
Spoznaj kvality panvového dna
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
30/11/2019
12:00 - 18:00
Spoznaj kvality panvového dna
Modra-Harmónia, Modra Slovensko
07/12/2019
9:30 - 17:30
Spoznaj kvality panvového dna
Alma štúdio, Žilina Slovensko
09/12/2019 - 13/12/2019
8:00 - 16:00
Kraniosakrálna terapia - výcvik
Akadémia pohybu Žilina, Žilina
25/01/2020 - 26/01/2020
10:00 - 16:00
Interaktívne kranio - unwinding
Zlatý Klíček, Brno Česko
14/03/2020
9:00 - 17:00
Spoznaj kvality panvového dna
Kultúrno-spoločenské centrum, Košice Slovenská republika
15/03/2020
9:00 - 17:00
Prirodzeným pohybom k radosti
Kultúrno-spoločenské centrum, Košice Slovenská republika
27/03/2020 - 29/03/2020
18:00 - 17:00
Cesta zo známeho do neznámeho, workshop 9
Chata pod Hviezdami, Modra Slovensko
04/04/2020
9:00 - 17:00
Spoznaj kvality panvového dna
Zlatý Klíček, Brno Česko
05/04/2020
9:00 - 17:00
Prirodzeným pohybom k radosti
Zlatý Klíček, Brno Česko
1 2