Dátum/časudalosť
28/09/2019 - 29/09/2019
10:00 - 16:00
Interaktívne kranio - Hlava, CNS
Zlatý Klíček, Brno Česko