Dátum/časudalosť
07/12/2019
9:30 - 17:30
Spoznaj kvality panvového dna
Alma štúdio, Žilina Slovensko