Dátum/časudalosť
14/03/2020
9:00 - 17:00
Spoznaj kvality panvového dna
Kultúrno-spoločenské centrum, Košice Slovenská republika