Dátum/časudalosť
15/06/2020
18:30 - 19:30
Cvičením k radosti
Modra-Harmónia, Modra Slovensko