Dátum/časudalosť
20/06/2020
8:00 - 14:00
Spoznaj kvality panvového dna
Kultúrno-spoločenské centrum, Košice Slovenská republika