Dátum/časudalosť
02/07/2021 - 06/07/2021
9:00 - 18:00
Kraniosakrálna terapia - výcvik
Modra-Harmónia, Modra Slovensko