Dátum/časudalosť
20/10/2021 - 24/10/2021
9:00 - 18:00
Kraniosakrálna terapia - výcvik
Modra-Harmónia, Modra Slovensko