Dátum/časudalosť
26/01/2022 - 30/01/2022
9:00 - 18:00
Kraniosakrálna terapia - výcvik
Modra-Harmónia, Modra Slovensko