Dátum/časudalosť
11/06/2022
12:00 - 17:30
Spoznaj kvality panvového dna - mužská skupina
Modra-Harmónia, Modra Slovensko