Dátum/časudalosť
12/06/2022
13:00 - 19:00
Spoznaj kvality panvového dna - ženská skupina
Modra-Harmónia, Modra Slovensko